Multikunstnaren

JOHANNES L. NESS

(1865-1944) frå Rosendal

Kontakt: Morten Nygård, Postboks 70, 5486 Rosendal  Tlf: 53 48 19 02  Mob: 971 13 075

E-post: mortnyg@online.no

Skogen ved Storebru, 1922

Kalvsund, 1920

GALLERI 1           GALLERI 2           GALLERI 3           GALLERI 4          GALLERI 5

Handelsstaden Ænes, 1916

Hagen bak bakeriet ved Nesheim, 1937

Gruveanlegget på Litlabø, 1935 ?

7 nissar, ca 1880

Selskap på Nesheim, 1896

Selskap på Nesheim, 1896 (nærbilete)

Diverse fotografar