VIKTIGE ÅRSTAL

 

1865                Johannes L. Næs vert født i Rosendal den 3. august.

1872               Magnhild Larsdotter Hjortaas vert født på Hatlestrand den 26. august.

1883              Rosendal Songforening vert stifta, og Johannes er med frå starten.

1885              Ness dirigerer Rosendal Songforening for fyrste gong.

1885              Han debuterer som kjøkemeister.

1885         Han byrjar å skrive signatur og årstal på bileta.

1886              I læra hjå marinemålar Johan Jakob Bennetter ca 1 månad på Sola.

1887              Ness får handelsbrev.

1894               Nesheim er ferdigbygt.

1894              Magnhild og Johannes giftar seg i Hatlestrand kyrkje den 2. november.

1895              Dei blir foreldre for fyrste gong den 7. september.

1896              Johannes Ness og Andreas Klette grunnlegg Rosendal Musikkforening.

1901              Ness overtek som dirigent i musikklaget.

1902              Han målar det storslåtte biletet av Magnhild og Laura Ness.

1907              Pipeorgelet som seinare hamnar i Ænes kyrkje er truleg ferdig.

1910              Skodespelaren Stub Wiberg intervjuar Ness i Rosendal.

1914              Ness sluttar som dirigent i musikklaget.

1918              ”Septemberkveld” vert opptrykt i Kristiania.

1924              Det historiske motivet ”Skaale & Vang 1874” vert laga.

1929              Mannskoret ”Skålagapen” vert stifta med Ness som dirigent.

1931              Ness sender takkekort for gåva etter pengeinnsamlinga.

1932              Neste generasjon overtek landhandelen.

1933              ”Rosendalssongen” blir komponert.

1936              Ness og Klette blir utnemnde til æresmedlemmer i musikklaget.

1937              Han får avløysing som dirigent i Rosendal Songlag.

1939              Han blir tildelt Kongens fortenestemedalje i sølv.

1943              Ness lagar sitt siste måleri, ”Rosendalsbygden”.

1944              Han dirigerer fellesorkesteret under det illegale musikkstemnet.

1944              Magnhild og Johannes feirar gullbryllaup den 2. november.

1944              Johannes L. Ness døyr den 15. november, 79 år gammal.

1953              Magnhild Ness døyr den 25. april, 80 år gammal.

1980              Utstilling med bilete av Lul Krag og Johs. L. Ness i Rosendal.

2006               Bok om Johannes L. Ness og utstilling i Baroniet Rosendal.

 

 

Multikunstnaren

JOHANNES L. NESS

(1865-1944) frå Rosendal

Kontakt: Morten Nygård, Postboks 70, 5486 Rosendal  Tlf: 53 48 19 02  Mob: 971 13 075

E-post: mortnyg@online.no