JOHANNES L. NESS

1865 - 1944

 

 

I SAMBAND MED AT EG NO ARBEIDAR MED Å KARTLEGGJA JOHANNES L. NESS SIN KUNST - TRENG EG DI HJELP!

 

HAR DU MÅLERI, TEIKNINGAR, MØBLAR, INSTRUMENT, AVSKRIFT AV  DIKT OG KOMPOSISJONAR - ELLER RETT OG SLETT OPPLYSNINGAR/HISTORIAR OM PERSONEN JOHS. L. NESS

- BER EG OM AT DU KONTAKTAR MEG.

 

JOHS. L. NESS VAR SVÆRT PRODUKTIV, OG SPESIELT MÅLERIA HANS ER SPREIDDE OVER HEILE NORGE OG UTLANDET MED.

EG YNSKJER Å REGISTRERA SAMTLEGE BILETE I EIT KARTOTEK, SLIK AT KUNSTEN HANS VERT BEVART FOR ETTERTIDA. PROSJEKTET HAR ALLEREIE RESULTERT I BOK OG UTSTILLING.

 

MERK DEG AT BILETA KAN VERA SIGNERT BÅDE JOHS. L. NESS / J.L.N. / J.N. / J.L. NÆS, OG OGSÅ VERA USIGNERTE.

 

PÅ FØREHAND TAKK!

 

MORTEN NYGÅRD

POSTBOKS 70, 5486 ROSENDAL

TLF. 53 48 19 02 / 971 13 075

 

E-post: mortnyg@online.no

 

Multikunstnaren

JOHANNES L. NESS

(1865-1944) frå Rosendal

Kontakt: Morten Nygård, Postboks 70, 5486 Rosendal  Tlf: 53 48 19 02  Mob: 971 13 075

E-post: mortnyg@online.no