Multikunstnaren

JOHANNES L. NESS

(1865-1944) frå Rosendal

Kontakt: Morten Nygård, Postboks 70, 5486 Rosendal  Tlf: 53 48 19 02  Mob: 971 13 075

E-post: mortnyg@online.no

Sjøsetjinga av Brand IV, 1938

Jagta Guri utanfor Jørane, 1939

Skipsbygging i Skålafjæro, 1888

Blomen, 1914

Grå skute i fart, 1922

Loial, ca 1942

Farvel, 1917

Gråten, 1904

Garden Nygård på Salhus, 1940

Solstrålen ved Ænes, 1913

Venjebåten i solnedgang, 1899

Mot Knutatunet og Omvikdalen, 1920

Nedblåst lind, 1892

Frå Plassaneset mot bygda, 1909

Midtseter, 1941

Septemberkveld, 1918

Garden Haugland på Skeie, 1896

Sommernat, 1918

GALLERI 1           GALLERI 2           GALLERI 3           GALLERI 4          GALLERI 5

Frå Nes mot Lunthertun, 1935

Alle foto: Pål Hoff, Bergen