Multikunstnaren

JOHANNES L. NESS

(1865-1944) frå Rosendal

Kontakt: Morten Nygård, Postboks 70, 5486 Rosendal  Tlf: 53 48 19 02  Mob: 971 13 075

E-post: mortnyg@online.no

Baroniet med hagen, 1935

Portrett av Edel Johannesdotter Skåla, 1901

Rosendalsbygden, 1943

Portrett av Samson Johannesson Skåla, 1901

Kystkultur, 1941

Ved Skålakaien, 1926

Gamle fiskarar på stranda, 1933

Storfamilien på Knutatunet, 1885

Saueflokk ved elv, 1922

Folkeliv i Skålagato, 1934

Mølla på Seim, 1921

GALLERI 1           GALLERI 2           GALLERI 3           GALLERI 4          GALLERI 5

Ved Tvildemoen, ca 1883

Skåla 1870, 1938

Storebru med dame, 1910

Avlsgarden med allèen, 1913

 

Alle foto: Pål Hoff, Bergen